om oss

Kilden Fri Evangelisk Menighet i Åsane er et frittstående menighet rett utenfor Bergen.
Vi har møte hver tirsdag kl 19:30, vår pastor heter Ingvar Kleppe hovedtaler men også medlemmer fra egen menighet eller gjester fra inn og utlandet står ofte på talerstolen.
«Kilden» har også sine kjennte kveldsaftene en gang i mnd hvor vi sitter sammen og spiser med lovsang og møte eller vitnemøte etterpå. Vi mener at det er viktig med fellesskap i vår menighet. Alle må bli hørt og alle må får lov til å vokse med Herren i vår fellesskap.

«Hoved fokus fremover»
Vår hovedfokus er å bygge opp menigheten,utryste sine medlemmer og de som kommer som besøkende gjennom felleskap,møte,undervisning,forbønn,vitnemøter,lovsang og gjennom ungdomsarbeidet Kilden Unge.
Ser for mer informasjon vedrørende ungdom/unge voksne under linken ungdomsarbeid.

Ellers har vi hoved fokus på formidling av Guds Ord og betjening av mennesker gjennom vår egen Radio kanal med navn; Godt Nytt Radio. Se under linken radioarbeid for mer informasjon.

For mer info kan du ta kontakt med vår pastor.

Reklame